PROJENİN İÇERİĞİ

Farklı disiplinlere ait teknoloji destekli içerikler (eğitsel web 2.0 uygulamaları), okul dışı ortamlar ve deneysel süreçlerle birlikte yürütülmesi planlanan etkinlikler bulunmaktadır. Söz konusu etkinlikler dijital ortamda, sınıf içi ve okul dışı olacak şekilde planlanmıştır. Etkinliklerin öğretmenlerin yürüteceği ilkokul düzeyindeki kazanımları içermesine önem verilmiştir.

Projenin dönem başlamadan gerçekleşecek olması sebebiyle öğretmenler; projeden elde edecekleri kazanımları yeni dönemde öğrencilerine uygulama ve dönüt alabileceklerdir. Bu kapsamda projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yenilikçi ortamları derslerinde uygulamayı ve çıktılarını proje ekibiyle paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.

Projede yöntem olarak yenilikçi öğretim yollarının ilkokul öğretim programları içerikleriyle ele alındığı etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinliklerde öğretmenler projede elde edilen kazanımlar doğrultusunda program temelli etkinlikler / materyaller / süreçler hazırlayacaklardır. Proje içerisinde öğretmenler kendilerine verilen görevlerin sunumunu veya içeriklerini proje ekibiyle paylaşıp dönüt alacaklardır. Buradaki temel amaç farklı disiplinlere ait kazanımların ortak becerilerde nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte değerlendirerek tespit etmeye çalışmaktır.

Proje bütçesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacaklar;

  • Projede gerçekleştirilecek eğitimler / etkinlikler
  • Proje süresince tüm konaklamalar (ESOGÜ Uygulama Otelinde, iki kişilik odalarda)
  • Proje süresince tüm yemekler (kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri)
  • Etkinlikler arası geçişlerde ulaşım (şehir içi)
  • Şehirlerarası ulaşımın bir kısmı (TÜBİTAK bütçede uygun görmesi halinde)
  • Bloknot, kalem, dosya, kağıt vb.