PROJENİN AMACI

Bu projenin temel amacı farklı derslere / disiplinlere ait öğretim programlarında yer alan kazanımları birlikte ele alarak becerileri açığa çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerine farklı amaçlar ve becerileri içeren etkinlikler planlanmıştır. Söz konusu etkinliklerin odağını yürütecekleri beş temel disiplin (Türkçe, Fen bilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, İngilizce) oluşturmaktadır. İkinci amaç ise; beceri odaklı öğretimle oluşturulacak modellerin ilkokul eğitiminde uygulanmasının erken öğretimde fayda sağlayacağıdır.