HEDEF KİTLE

Proje amacında da belirtildiği üzere sınıf öğretmenleri birçok farklı disiplin bağlamında derslerini yürütmektedir. Bu sebeple projede yer alan içerik ve etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında / bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni ile yürütülmesi planlanmaktadır.

Öğretmen seçiminde izlenecek yollar ve öğretmen özellikleri;

 • Projeye yalnızca devlet okullarında / bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri katılabilirler.
 • Öğretmen seçiminde farklı il ve bölgelerde görev yapan öğretmenlerin olmasına özen gösterilecektir.
 • Okullardan seçilecek öğretmenlerin 2018-2019 öğretim yılında üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerini okutacak olması ve bunu taahhüt etmeleri gerekmektedir.
 • Projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yenilikçi ortamları derslerinde uygulamayı ve çıktılarını proje ekibiyle paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.
 • Öncelikle dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenler projeye dahil edilecektir.
 • Proje amacı ve TÜBİTAK’tan alınan destek gereğince özel okullarda / özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere projede yer verilmeyecektir.
 • Projeye katılması planlanan öğretmenlerin daha önce TÜBİTAK vb. kurumlar tarafından desteklenmiş bir projeye katılmamış olmaları önemlidir. Daha önce bu gibi benzer bir etkinliğe / projeye katıldığı tespit edilen öğretmenler ön başvuruda elenecektir.
 • Öğretmenlerin beyanları için bir form oluşturulmuş ve dijital olarak hazırlanmıştır. Öğretmenlerin yanlış beyan vermemeleri önem arz etmektedir.
 • Öğretmenlerin, fiili olarak devlet kurumlarında çalışıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili asil ve yedek listelere seçilmeleri durumunda çalıştıklarına dair belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.
 • Herhangi bir bilgiyle ilgili yanlış beyan veren öğretmenler TÜBİTAK’a bildirilecek ve sonraki projelerde yer almaları sakınca oluşturabilecektir.
 • Projenin öğretmenlerin sene başı seminer döneminden önce (25 Ağustos-1 Eylül arası) yaz tatilinde gerçekleştirilecek olması eğitim-öğretimi aksatmayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirmesine herhangi bir ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu sebeple öğretmenlerin gönüllü katılımı önemlidir.